Частинами 5, 6 ст.24 закону «Про державний земельний кадастр України 2023 кадастр» встановлено, що державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом 14 днів з дня реєстрації заяви перевіряє відповідність документів вимогам законодавства; за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, www.elitesportpsy.org.au суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України). 7 звернулися до державного реєстратора для реєстрації за ними спірного майна у той час, кадастрова карта земельних ділянок 2023 коли рішення Приморського районного суду м. Одеси від 15 січня 2018 року, яким були поновлені їх права власності на спірне майно, не набуло законної сили, його дія була зупинена, воно переглядалося Одеським апеляційним судом. Крім того, апеляційним судом вказані особи були залучені третіми особами.

Надалі затвердила відповідний проєкт замість того, щоб відмовити у його погодженні через невідповідність вимогам законодавства. Відповідач може бути визнаний добросовісним набувачем за умови, що правочин, кадастрова карта земельних ділянок 2023 за яким він набув у володіння спірне майно, відповідає усім ознакам дійсності правочину, за винятком того, що він вчинений при відсутності у продавця права на відчуження. 3. Відсутність сформованих пошуків у базі даних заяв Державного реєстру прав для встановлення черговості розгляду заяв, наявності або відсутності підстав для зупинення державної реєстрації, відсутність сформованих пошуків відомостей у Державному реєстрі прав, у тому числі в його архівних частинах, або здійснення некоректних пошуків. Ефективність віндикаційного позову забезпечується саме наявністю державної реєстрації права власності за відповідачем, оскільки за відсутності такої реєстрації судове рішення про задоволення віндикаційного позову не є підставою для державної реєстрації права власності за позивачем. Законом не передбачено такого способу захисту, як скасування рішення державного реєстратора на підставі якого внесено запис про право власності на нерухоме майно. Розумність характерна як для оцінки/врахування поведінки учасників цивільного обороту, тлумачення матеріальних приватно-правових норм, що здійснюється при вирішенні спорів, так і для тлумачення процесуальних норм (див.

Частиною третьою статті 3 ЦПК України передбачено, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Частиною першою статті 15 ЦПК супутник 2023 Кадастрова карта України встановлено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Згідно з частиною першою статті 80 ЦПК України достатніми є докази, які в своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Згідно із договором на земельні ділянці знаходились: житловий будинок літ А, душ літ. За проектом землеустрою, який виготовило ТОВ «Гранд-Інформ» у 2014 році на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 14 листопада 2014 року № 3638, земельну ділянку загальною площею 0,0962 га розділено на три земельні ділянки наступним чином. Однак Законом чітко визначено обов’язок одночасності реєстрації права власності та похідного речового права на земельну ділянку, за винятком випадків, коли право власності на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав та щодо права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

10. Касаційна скарга обґрунтована тим, що суди першої та апеляційної інстанцій не врахували висновки Верховного Суду, викладені у постапублічна кадастрова карта нова 2023х від 10 січня 2019 року у справі № 823/922/17, від 28 лютого 2019 року у справі № 813/3201/17, від 13 червня 2019 року у справі № 815/5113/17, від 07 вересня 2020 року у справі № 826/15258/17, від 17 вересня 2020 року у справі № 805/4809/17-а та від 16 березня 2021 року у справі № 817/1155/18, відповідно до яких порядок проведення перевірки суб`єктів господарювання у сфері дотримання законодавства щодо охорони та використання земель має здійснюватися відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Статтею 10 Закону встановлено обов’язок державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій використовувати відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів, кадастрова карта земельних ділянок 2023 а також використовувати відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень (далі – ЄДРСР). На підставі такого рішення суду для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про державну реєстрацію за позивачем права власності на нерухоме майно, зареєстроване у цьому реєстрі за відповідачем, не потрібно окремо скасовувати запис про державну реєстрацію права власності за відповідачем.