Суд не обмежується розміром заробітку/доходу платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток/ дохід і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів. Розмір таких виплат може бути встановлений як у відсотках до доходу платника, так і у твердій грошовій сумі. Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не в твердій грошовій сумі, а в прив’язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Оскільки дають за другу дитину з 1 січня 2022 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 2481 грн, розмір податкової соціальної пільги складе 1240,5 грн (50% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня). Проводилися організаційні заходи для забезпечення функціонування КЗ «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія». Це право включає державне забезпечення в період тимчасової втрати працездатності за рахунок страхових внесків.

Це може бути тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків (ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) і ст. 18 Закону України «Про відпустки»). У цьому випадку рішення про призначення допомоги на дитину такій особі приймається органом соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Тарифи на газ для населення у січні також не подорожчають до квітня, а тариф на доставку газу зросте лише на кілька копійок. До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, https://www.divinejoyyoga.com/2023/02/19/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Слід зауважити, що дружина (чоловік) годувальника – інваліда війни, незалежно від того, працює вона (він) чи ні, має право на пенсію в разі втрати годувальника, а вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку. Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно. Потрібно зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, виплата при народженні другої дитини 2023 разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. Підпунктом 266.4.3 Податкового кодексу встановлено, що пільги з податку на нерухоме майно не застосовуються до об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів, зокрема здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності.

Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. Призначені суми допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, недоодержані у звязку із смертю одержувача, виплачуються членам сімї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті, або опікуну (піклувальнику). Після закінчення першого відпустки жінка або виходить на роботу, або оформляє другий оплачувана декрет по догляду за малюком до того, як йому виповниться 3 роки. Декретними виплата на другу дитину 2023ми або коротко декретними називається грошова компенсація, яку платять жінці за місцем роботи з початком відпустки. 12 місяців із дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання (закінчення навчання чи відрахуванням з навчального закладу) і не припиняється на період канікул. Приклад розрахунку, якщо жінка йде в декретну відпустку з 16 січня 2022 року (розрахунковий період – попередні 12 місяців). Допомога надається, у випадку якщо є різниця між середньомісячним доходом сімї та прожитковим мінімумом для дитини, тобто по суті допомога залежить від доході родини за шість місяців перед зверненням до УСЗ. Кожні шість місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі шість місяців. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, допомога багатодітним сім’ям 2023 наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, web page із зазвиплати на другу дитину 2023 при народженніченням факту проживання дитини з матір’ю.