По результатам виконаних робіт встановлено, публічна кадастрова карта нова 2023 що затоплення вказаної земельної ділянки спостерігається при рівні 1, 5, 10, 25 та 50 % забезпеченості. Методом інтерполяції між цими створами нанесені зони затоплення різних забезпеченостей. Згідно з частиною п`ятою статті 12 ЦПК України, яка також покладає і на суд певні обов`язки зі створення для сторін змагального процесу, суд керує ходом судового процесу, сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами, роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом, запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків. № 868 вбачається, що згідно матеріалів «Перерозподіл земель між землеволодільцями та землекористувачами на території Ковалівської сільської ради народних депутатів Полтавського району Полтавської області (радгосп-технікум імені Макаренка)» від 1992 року (картографічних матеріалів) зазначені земельні ділянки відносяться до заболочених сіножатей та знаходяться місцями болота (землі водного фонду). В іншій частині постанову Харківського окружного адміністративного суду від 04.04.2017 залишено без змін. 3. Проведення державної реєстрації без відповідної оплати адміністративного збору. При прийнятті рішення суду у постановляючій частині було зазначено “відновити стан земельної ділянки” шляхом скасування державної реєстрації. У Законі № 1666-VIII від 06.10.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» «підсилено імператив» такого обов’язку.

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорення. При оцінці обраного позивачем способу захисту потрібно враховувати його ефективність, тобто спосіб захисту має відповідати змісту порушеного права, характеру правопорушення та забезпечити поновлення порушеного права. Суди не звернули увагу на те, що він отримав спірну земельну ділянку як учасник бойових дій у зоні АТО відповідно до Закону публічна кадастрова карта України 2023 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а суди позбавили його набутого права власності. 1 залишено без руху з наданням строку для усунення її недоліків, а саме запропоновано заявникові звернутися до суду з клопотанням про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень. За цей час центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри з надання БВПД) отримали чимало звернень від клієнтів саме з питань, що стосуються земельного права. А це утримувана коштом платників податків величезна армія чиновників, користь від яких насправді доволі сумнівна. Те, що делегування функцій органів влади суб’єктам господарювання прямо заборонене вітчизняним законодавством, чиновників, як завжди, мало хвилює.

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, публічна кадастрова карта нова 2023 погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). 1 судові витрати за надання правничої допомоги у розмірі 4 800,00 грн. За таких обставин касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржені судові рішення – без змін. 1 мотивована тим, що судові рішення ухвалені з порушенням норм матеріального та процесуального права, суди не дослідили зібрані у справі докази і дійшли помилкових висновків про задоволення позову. Надто дороге виходить задоволення. До подібних висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду у численних своїх судових рішеннях, зокрема, у постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц, провадження № 14-364цс19, і ця судова практика є незмінною. Суди послалися на прецедентну практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо права власності та відповідну судову практику Великої Палати Верховного Суду. У жовтні 2022року справа надійшла до Верховного Суду. Суди не дослідили, чи була узгоджена технічна документація у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, mirachem.com Держводагенстві, територіальних органах Держземагенства, публічна кадастрова карта нова 2023 і не врахували, що зазначені обмеження не внесені до Державного земельного кадастру.

Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. 88 ВК публічна кадастрова карта України дивитись 2023 треба розглядати як не пов`язане з позбавленням володіння порушення права власності держави чи відповідної територіальної громади. Відповідно до ч.9 ст.118 ЗК відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст.122 цього кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність. 12 вересня 2017 року до Ковалівської сільської ради направлено запит щодо надання інформації, у межах якої адміністративно-територіальної одиниці перебувають вказані земельні ділянки, їх цільове призначення, початкові картографічні дані вказаного масиву, чи знаходяться земельні ділянки на території де архівними кадастрова карта земельних ділянок 2023ми передбачено розміщення лук, чи перебувають вказані земельні ділянки у межах водоохоронних зон, чи знаходяться дані земельні ділянки у заплаві річки Коломак.