При цьому відомо, що ще в листопаді 2019 року Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Головне управління Держгеокадастру у Львівській області надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України). При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.

Метою формування відомостей у Державному реєстрі прав є отримання інформації про зареєстровані права, обтяження речових прав на нерухоме майна, необхідної у конкретному випадку для виконання передбачених законодавством обов’язків державного реєстратора. 5. інші ідентифікатори пошуку за необхідності для конкретного випадку. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Серявін та інші проти публічна кадастрова карта України Як знайти вільну ділянку 2023», заява № 4909/04, від 10 лютого 2010 року). У відзиві взагалі відсутнє згадування про намір стягнути із відповідача витрати на правничу допомогу, будь-яке обґрунтування чи посилання на склад судових витрат. Інші доводи, наведені в обґрунтування касаційної скарги, не можуть бути підставами для скасування судових рішень, oforc.org оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи, ґрунтуються на неправильному тлумаченні норм матеріального та процесуального права, https://wildlandfirenews.com зводяться до незгоди з висновками судів і переоцінки доказів, що у силу вимог статті 400 ЦПК України не входить до компетенції суду касаційної інстанції. Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що судові рішення судів попередніх інстанцій ухвалені без додержання норм матеріального і процесуального права. Встановлення обставин справи, дослідження та оцінка доказів є прерогативою судів першої та апеляційної інстанцій. Фактично доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів та встановлення фактичних обставин справи, що відповідно до правил частини першої статті 400 ЦПК України виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції.

Публічна дискусія: За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор здійснює державну реєстрацію земельної ділянки: приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77-85 цього Порядку, зокрема, у разі розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини. Повноваження щодо передачі, https://membersdomhnallartgallery.com/community/profile/tatianaioi9059/ надання та вилучення кадастрова карта земельних ділянок 2023 ділянок місцеві Ради народних депутатів можуть передавати відповідно органам державної виконавчої влади або виконавчим органам місцевого самоврядування. Внесення відомостей до Державного земельного земельний кадастр України 2023у і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 11. Порушення обов’язку перевірки (використання) даних єдиних та державних реєстрів, зокрема, Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів, Єдиного державного реєстру судових рішень. 17. Видалення записів Державного реєстру прав (розділів, записів про речові права, обтяження, заяв тощо). У разі коли особа, речові права, обтяження таких прав якої підлягають державній реєстрації, wartajaksel.co.id звільнена від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, з якого державним реєстратором, уповноваженою особою виготовляється копія, що долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав. Під зазначеними вище носіями інформації слід розуміти документи, що містять первинну інформацію про факт державної реєстрації прав та їх обтяжень, наприклад, реєстраційні книги БТІ, поземельні книги.

Тому чиновники Держгеокадастру, як реальні розпорядники земель сільськогосподарського призначення державної власності, коли ці вільні клаптики раптом «знаходяться», фактично мають можливість на власний розсуд перерозподіляти досить цінні активи: цьому заявнику дамо, а цьому будемо роками придумувати мільйон причин, чому «не можна». Судове рішення апеляційного суду мотивовано тим, що судом першої інстанції вірно з`ясовано фактичні обставини справи та дана їм належна правова оцінка, а висновки районного суду підтверджуються матеріалами справи та ґрунтуються на нормах законодавства, так як до набрання рішенням суду у справі № 402/124/16-ц законної сили (грудень 2019 року), яке змінило правовий статус сторін, обсяг їх прав та обов`язків, попередній власник земельної ділянки мав право розпоряджатися нею на свій розсуд. У квітні 2022 року матеріали справи № 703/1230/21 надійшли до Верховного Суду. 15 березня 2022 року. 12 липня 2022 року справа надійшла до Верховного Суду. Відповідно до частини другої статті 2 ЦПК України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі. Відповідно до статті 56 ЗК України для ведення особистого підсобного господарства громадянам за рішенням сільської, селищної, міської Ради народних депутатів передаються безоплатно у власність земельні ділянки, в межах населених пунктів, у розмірах вказаних у земельно-облікових документах, або надаються безоплатно у власність не більше 0,6 гектара.