1. Після розробки проекту землеустрою особа повинна отримати погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Після реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі, особа, яка бажає отримати земельну ділянку повинна звернутись із клопотанням з погодженим проектом землеустрою та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку до місцевої ради (якщо земельна ділянка у межах населеного пункту) або до місцевої державної адміністрації (якщо ні) для затвердження проекту землеустрою. Першим етапом розгляду кожної заяви та одним з етапів проведення державної реєстрації є встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв Державного реєстру прав шляхом формування відомостей. 1, 2 Закону супутник 2023 Кадастрова карта України «Про Державний земельний кадастр України 2023 кадастр» внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них здійснюються безоплатно, адміністративний збір справляється лише за надання відомостей з Державного земельного кадастру. Однак Законом чітко визначено обов’язок одночасності реєстрації права власності та похідного речового права на земельну ділянку, за винятком випадків, коли право власності на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав та щодо права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, надані в оренду органами державної влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду. У разі виникнення такої ситуації, особа письмово повинна повідомити виконавчий орган про початок розроблення проекту землеустрою та додати до письмового повідомлення договір на виконання робіт із розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місячний строк з дня закінчення місячного строку, встановленого для погодження клопотання, тобто фактично через два місяці з дня подання клопотання. На сьогодні у громадян України відсутній доступу до реєстру земельних ділянок, що можуть бути виділені на безоплатній основі. Однак, на практиці такі органи можуть відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, залишити таке клопотання особи без розгляду або ж просто протягом тривалого періоду не виносити це питання для прийняття на відповідній сесії. Варто зазначити, що чинним законодавством не передбачена форма таких графічних матеріалів, тому фактично можна додати клопотання графічні матеріали, використовуючи Google Maps, або ж використовуючи Google Earth, однак це не гарантує правильний вибір. Проте до того часу, поки «прозріє» Антимонопольний комітет супутник 2023 Кадастрова карта України та «прикриє лавочку», грошовий струмочок не мілітиме, а це – найголовніше. Також, можна звернутися до територіальних органів Держгеокадастру та замовити вказані графічні матеріали щодо розташування земельної ділянки (вартість таких послуг – викопіювання з кадастрової карти або плану (вартість такої послуги визначається відповідно до постанови КМУ від 01.08.2011 року № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг».

Звичайно, всі інші потенційні орендарі від таких скажених «торгів» тихо «відпадають». Звичайно, що таку бездіяльність або ж незаконну відмову можна і потрібно оскаржувати в судовому порядку, позаяк при проходженні всіх вищеописаних етапів фактично у відповідного органу виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відсутні підставі для його незатвердження та передання земельної ділянки у власність. Відповідно до ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу публічна кадастрова карта України 2023, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. У подальшому потрібно отримати погодження поданого клопотання. Шанси на його затвердження за мовчазною згодою доволі високі (правових підстав для відмови у виконавчого органу майже немає), однак це не виключає отримання відмови у його затвердженні, яку потрібно буде оскаржити у судовому порядку або повторно звертатись із заявою. Поширеним порушенням є проведення державної реєстрації права державної або комунальної власності на ім’я підприємства, установи, супутник 2023 Кадастрова карта України яким це майно належить на праві повного господарського відання або оперативного управління.

Таку заяву може подати як особа самостійно, так й уповноважити на це землевпорядну організацію, однак таке право повинно бути обов’язково погоджено у договорі на розробку проекту землеустрою про відведення земельної ділянки. Однак, додатково, варто у договорі погоджувати конкретні строки виконання робіт. Насамперед, кожному, хто бажає отримати безоплатно земельну ділянку варто знати, які саме земельні ділянки він може отримати, з якою площею та яким цільовим призначенням. Важливою ознакою такого вибору є те, що він здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору будь-ким. Тобто, дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти, чи не діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі. При таких обставинах, дійшовши висновку, що права позивачки жодним чином не порушені, суди попередніх інстанцій обґрунтовано відмовили у задоволенні її позову. При цьому звертаємо увагу й на те, що чинним законодавством не передбачено безоплатне отримання земельних ділянок із будь-якою прив’язкою до місця реєстрації, проживання, перебування тощо.