Для того щоб знайти земельну ділянку по кадастровому номеру, перевірити прізвище власника земельної ділянки за кадастровим номером, кожен громадянин повинен мати Державний акт нового зразка із зазначенням кадастрового номеру або Витяг із Державного земельного кадастру. Заг.площа 290 кв.м., площа земельної ділянки 10 сотих. Загальна площа українських етнічних земель у складі Чехословаччини складала бл. Румунією. Загальна площа українських етнічних земель у складі Румунії в міжвоєнний період складала 17,6 тис. У період існування Української держави гетьмана П. Крим не було включено до складу української держави.Коли німецька делегація запитала в української сторони, чому не включили Крим до складу України, то представники Української Центральної Ради сказали, що ми хочемо залишити можливість Криму самому визначати свою долю. III Універсал. Про кордони України в ньому говорилося таке: “До території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народної Республіки як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлене по згоді зорганізованої волі народів”. На підставі Берестейського мирного договору основна частина Берестейсько-Пінського Полісся ввійшла в склад Української Народної Республіки.

За умовами Ризького мирного договору між РСФРР і УСРР та Польщею 1921 р. Рада послів Антанти офіційно визнала сх. кордони Польщі, встановлені Ризьким мирним договором між РСФРР і УСРР та Польшею 1921 р. РНК УСРР «Про адміністративне управління на території прифронтової смуги публічна кадастрова карта України Як знайти вільну ділянку 2023», згідно якої керівництво УСРР визнавало чинними дореволюційні міжгубернські межі (Білгородський повіт передавався Росії). За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову відправлятись в безглуздий наступ, у який їх відправляють без будь-якого забезпечення та підготовки проти добре укріплених позицій ЗСУ. Згідно з угодою, підписаною 7 серпня 1918 року, Таганрог повернено до Всевеликого війська Донського, але місто входило до складу особливого Таганрозького промислового району, керівництво яким здійснювала спільна донсько-українська комісія, дислокована в Харкові. Скоропадського у 1918 році (з квітня до листопада) Білгородщина входила до її складу. Білгородщина – українська етнічна територія в Росії, разом з Курщиною та Подонням є частиною української Східної Слобожанщини. Відповідно територія України визначалася в межах 5 губерній.

1918 р. був підписаний Берестейський мирний договір і кордони України були визначені міжнародною спільнотою. На час захоплення більшовиками влади в Петрограді позиція ЦК РСДРП(б) у питанні про кордони була такою самою, як і в Тимчасового уряду. На карті можна побачити локалізацію українців на той час у Європі, а саме, у Пряшівщині, Закарпатті, Підляшші, Холмщині, Надсянні, Берестейщині, Пінщині, Стародубщині, Курській та Воронізькій губерніях, на Кубані, частково у рівнинному Криму і, звичайно, на території сучасної України. Криму. 29 квітня на усіх кораблях (їх було тоді 400) Чорноморського флоту були підняті синьо-жовті прапори. Однак ні уряд відновленої УНР, ні ЗУНР не змогли вистояти в умовах міжнародної ізоляції і зазнали поразки. Кубанська Рада прийняла рішення про федеративне об’єднання з УНР, але вже через тиждень Катеринодар (столиця Кубані) був захоплений червоними бандами московитів, і рішення у життя перетворене не було. На той час українці становили понад 60% усього населення краю, а на правому березі Кубані – від 78 до 90%. 24 вересня 1917 р. На карті 1916 р. На зворотному боці пластику є напис «прохання, що знайшло, повернути за адресою». Необхідно звернути увагу на те, що кадастровий номер зазначено на зворотному боці державного акта на землю (у разі отримання такого акта після 2004 року).

6. За результатом формування заяви у робочому вікні з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде зазначено про формування заяви на замовлення Витягу про НГО, номер заяви, дата та час її формування. Вона цікава з точки зору розповсюдження європейських народів по континенту під час Першої світової війни. Juozas Gabrys; 1880 – 1951) – литовський політик і дипломат, який отримав найбільшу популярність завдяки спробам поширити на Заході ідею незалежності Литви під час Першої світової війни. У даний час майже всі країни світу встановили свої економічні зони, які охоплюють загалом 40 % Світового океану. Ці показники необхідні для скорочення ймовірності помилок під час аналізу даних комп’ютером. Так само й освітні управлінці мають ухвалювати рішення не “зі стелі”, а базуючись на конкретних даних конкретних досліджень”. Одним із викликів Тетяна Вакуленко називає розроблення спеціальної онлайн-системи для оцінювання, яка дала б змогу автоматично формувати звіти за результатами ДПА як для конкретного вчителя (на основі результатів його учня), так і для управлінців різних рівнів (на основі деперсоніфікованих даних усіх оцінювань).