jaguar car Я не думаю, что Россия в ближайшее время изменится, забудет о нас, махнет рукой. Для одной части населения это Европа, пророцтво для України 2023 второй – Россия и православно-восточнословянская «умма». Якщо західні розвинуті демократії не знають точно, який обсяг тіньової економіки, називаючи від трьох чи від шести до тридцяти відсотків, то в Українській державі і пострадянських державах, парарадянські режими не можуть навіть осягнути обсягів і відновити керованість політико-економічною ситуацією в державі. Мало який політичний режим сьогодні наважується прямо сказати, що ми є диктатурою, або що ми є авторитарним режимом. Усі ті перехідні процеси, які я сьогодні описуватиму на прикладі передбачення для України на 2023 рік, належать до так званої транзитології, котра в останні десятиліття перетворилася на самостійну, по суті, галузь політичної науки. Конкурентність передбачає наявність принаймні двох партій, чи принаймні двох кандидатів, https://giddyuprides.com які змагаються за владу, а також їхній більш менш однаковий доступ до інформаційних, фінансових та інших ресурсів, зокрема їхні рівні можливості оскаржувати процедуру в незалежному судівництві.

Я вам не гарантую ані того, ані того, але старатимуся принаймні структурувати відому більш-менш інформацію найоптимальнішим, як мені здається, чином і старатимуся все-таки десь у кінці представити якесь світло в кінці тунелю – тобто те, що мені видається світлом в кінці тунелю, хоча насправді це може бути просто прожектор зустрічного паровоза. По-третє, важливу роль відіграла промоція демократії міжнародним співтовариством, тобто розвиненими, насамперед західними країнами, котрі досягли вже певного рівня ліберальної демократії, а також міжнародними неурядовими організаціями. По-друге, Гантінґтон згадує модернізаційні чинники, тобто соціально-економічне зростання в багатьох країнах, яке спричинилося до появи середнього класу, до підвищення культурно-освітнього рівня, ширшої й глибшої поінформованості, зростання нормативної цінності демократії, а відтак і суспільних очікувань та вимог демократичне врядування, що ретранслювалися відповідно в демократичний рух та антиавторитарний спротив. Між цими двома полюсами лежить широчезний спектр різноманітних режимів, що умовно класифікуються як (1) консолідовані ліберальні демократії, (2) неконсолідовані демократії, (3) неліберальні/електоральні демократії, що їх називають іще «амбівалентними режимами», (4) конкурентні, або неконсолідовані авторитаризми, (5) геґемонічні, або консолідовані авторитаризми, та (6) закриті диктаторські/тоталітарні режими. Зірки, розташовані ще далі, впливають іще менше.

Або, ще частіше – може супроводжуватися імітацією трансформації, – і про це я спробую розповісти докладніше у своїй доповіді. Отже, як і годиться в таких випадках, я почну з короткого представлення основних термінів, якими оперуватиму і які винесені в заголовок моєї доповіді. Ще два терміни в заголовку моєї доповіді теж, сподіваюся, досить зрозумілі – демократія й авторитаризм. І там, де дозволяє українська мова, я вживатиму також терміни «перехід» або «перехідні процеси» на позначення тієї ж таки трансформації, котра у нашому випадку є transition. Можна трактувати й сьогоднішню Україну як електоральну демократію, де неформальною владою є олігархічні клани. Власне становлення кучмівського авторитаризму в Україні, як і єльцинсько-путінського у Росії, супроводжувалося подібним словесним крутійством міжнародних спостерігачів – про те, що вибори, хоч і не відповідають демократичним стандартам, а проте є вагомим кроком уперед порівняно з попередніми, ще більше шахрайськими. Як часто буває серед екстрасенсів, астрологів, магів, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік немає однозначної відповіді, більше того, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік даються діаметрально протилежні. Як і в системах недолугого плюралізму, громадяни в системах домінантної влади розчаровані у політиці і відчужені від будь-якої істотної участі у політичних процесах поза голосуванням. Гантінгтон догледів перехід від авторитаризму до демократії за півтора десятиліття в 35 країнах і спробував з’ясувати причини такої синхронної, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік майже одночасної трансформації.

Росія за раннього Єльцина теж належала до третьої категорії – неліберальних демократій, із поступовим переходом до неконсолідованого авторитарного режиму (категорія 4) за пізнього Єльцина, та консолідацією геґемонічного авторитаризму (категорія 5) за Путіна. Так само, як в Туреччині, де теж є дуже сильна й впливова вестернізована меншість. Наприклад, в Ірані світська влада є виборною, проте релігійна влада має в деяких, власне, в багатьох питаннях дуже суттєвий вплив на світську владу і часто виявляється куди важливішою і впливовішою. Вона може бути істотною, тому що transition вказує на перехід радше зовнішній: від одної часової чи просторової точки до другої, від одного стану до іншого, проте не конче вказує на якісь глибші, сутнісні зміни, наявні у транс-формації. В Україні, я зауважив, декотрі автори намагаються калькувати слово transition, вигадуючи «транзицію», проте моє філологічне вухо не сприймає цього новотвору, тому я все-таки говоритиму про трансформацію але матиму на увазі передусім transition. Потім я спробую коротко окреслити весь той інструментарій, яким я намагатимуся характеризувати, описувати посткомуністичні трансформації, і після того вже візьмуся за основну частину своєї доповіді, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік тобто власне за аналіз української трансформації, використовуючи окреслений інструментарій і маючи на увазі ширший контекст посткомуністичних трансформацій не лише в Україні, а й у посткомуністичному світі загалом.