Анонс: Національний конкурс «Благодійна Україна». Визначення переможців ... Я не думаю, что Россия в ближайшее время изменится, забудет о нас, махнет рукой. Для одной части населения это Европа, передбачення для України на 2023 рік второй – Россия и православно-восточнословянская «умма». Якщо західні розвинуті демократії не знають точно, cabcocabinets.com який обсяг тіньової економіки, називаючи від трьох чи від шести до тридцяти відсотків, то в Українській державі і пострадянських державах, парарадянські режими не можуть навіть осягнути обсягів і відновити керованість політико-економічною ситуацією в державі. Мало який політичний режим сьогодні наважується прямо сказати, що ми є диктатурою, або що ми є авторитарним режимом. Усі ті перехідні процеси, які я сьогодні описуватиму на прикладі України, належать до так званої транзитології, котра в останні десятиліття перетворилася на самостійну, по суті, галузь політичної науки. Конкурентність передбачає наявність принаймні двох партій, чи принаймні двох кандидатів, які змагаються за владу, а також їхній більш менш однаковий доступ до інформаційних, фінансових та інших ресурсів, зокрема їхні рівні можливості оскаржувати процедуру в незалежному судівництві.

Я вам не гарантую ані того, ані того, але старатимуся принаймні структурувати відому більш-менш інформацію найоптимальнішим, як мені здається, чином і старатимуся все-таки десь у кінці представити якесь світло в кінці тунелю – тобто те, що мені видається світлом в кінці тунелю, хоча насправді це може бути просто прожектор зустрічного паровоза. По-третє, важливу роль відіграла промоція демократії міжнародним співтовариством, тобто розвиненими, насамперед західними країнами, котрі досягли вже певного рівня ліберальної демократії, а також міжнародними неурядовими організаціями. По-друге, Гантінґтон згадує модернізаційні чинники, тобто соціально-економічне зростання в багатьох країнах, яке спричинилося до появи середнього класу, до підвищення культурно-освітнього рівня, ширшої й глибшої поінформованості, зростання нормативної цінності демократії, а відтак і суспільних очікувань та вимог демократичне врядування, що ретранслювалися відповідно в демократичний рух та антиавторитарний спротив. Між цими двома полюсами лежить широчезний спектр різноманітних режимів, що умовно класифікуються як (1) консолідовані ліберальні демократії, (2) неконсолідовані демократії, (3) неліберальні/електоральні демократії, що їх називають іще «амбівалентними режимами», (4) конкурентні, або неконсолідовані авторитаризми, (5) геґемонічні, або консолідовані авторитаризми, та (6) закриті диктаторські/тоталітарні режими. Зірки, розташовані ще далі, usbtp.fr впливають іще менше.

Або, ще частіше – може супроводжуватися імітацією трансформації, – і про це я спробую розповісти докладніше у своїй доповіді. Отже, як і годиться в таких випадках, я почну з короткого представлення основних термінів, якими оперуватиму і які винесені в заголовок моєї доповіді. Ще два терміни в заголовку моєї доповіді теж, сподіваюся, досить зрозумілі – демократія й авторитаризм. І там, де дозволяє українська мова, я вживатиму також терміни «перехід» або «перехідні процеси» на позначення тієї ж таки трансформації, передбачення для України на 2023 рік котра у нашому випадку є transition. Можна трактувати й сьогоднішню Україну як електоральну демократію, де неформальною владою є олігархічні клани. Власне становлення кучмівського авторитаризму в Україні, як і єльцинсько-путінського у Росії, супроводжувалося подібним словесним крутійством міжнародних спостерігачів – про те, що вибори, хоч і не відповідають демократичним стандартам, а проте є вагомим кроком уперед порівняно з попередніми, ще більше шахрайськими. Як часто буває серед екстрасенсів, астрологів, магів, немає однозначної відповіді, більше того, прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсіви даються діаметрально протилежні. Як і в системах недолугого плюралізму, громадяни в системах домінантної влади розчаровані у політиці і відчужені від будь-якої істотної участі у політичних процесах поза голосуванням. Гантінгтон догледів перехід від авторитаризму до демократії за півтора десятиліття в 35 країнах і спробував з’ясувати причини такої синхронної, майже одночасної трансформації.

Росія за раннього Єльцина теж належала до третьої категорії – неліберальних демократій, із поступовим переходом до неконсолідованого авторитарного режиму (категорія 4) за пізнього Єльцина, та консолідацією геґемонічного авторитаризму (категорія 5) за Путіна. Так само, як в Туреччині, де теж є дуже сильна й впливова вестернізована меншість. Наприклад, в Ірані світська влада є виборною, проте релігійна влада має в деяких, web site власне, в багатьох питаннях дуже суттєвий вплив на світську владу і часто виявляється куди важливішою і впливовішою. Вона може бути істотною, тому що transition вказує на перехід радше зовнішній: від одної часової чи просторової точки до другої, від одного стану до іншого, проте не конче вказує на якісь глибші, сутнісні зміни, наявні у транс-формації. В Україні, я зауважив, декотрі автори намагаються калькувати слово transition, вигадуючи «транзицію», проте моє філологічне вухо не сприймає цього новотвору, тому я все-таки говоритиму свіжі екстрасенси про Україну 2023 трансформацію але матиму на увазі передусім transition. Потім я спробую коротко окреслити весь той інструментарій, яким я намагатимуся характеризувати, описувати посткомуністичні трансформації, і після того вже візьмуся за основну частину своєї доповіді, тобто власне за аналіз української трансформації, використовуючи окреслений інструментарій і маючи на увазі ширший контекст посткомуністичних трансформацій не лише в Україні, а й у посткомуністичному світі загалом.