Тому що, наприклад, той же Львів – центр найбільшого річпосполитського регіону України – це місто, де бізнесменів вбивають частіше, ніж у Донецьку, це місто, де працював відомий суддя Зварич і, кінець кінцем, це територія на якій працює наша славна некорумпована митниця. Одне слово, шукаючи виходу, ми ступаємо на хиткі терени, де править теорія залежності від шляху (path-dependence theory) з її невибагливою істиною: точка, до якої ми прийдемо, великою мірою залежить від точки, з якої ми вийшли. Якщо кажуть екстрасенси про війну 2023 року західні розвинуті демократії не знають точно, який обсяг тіньової економіки, називаючи від трьох чи від шести до тридцяти відсотків, то в Українській державі і пострадянських державах, парарадянські режими не можуть навіть осягнути обсягів і відновити керованість політико-економічною ситуацією в державі. Ви, звісно, маєте рацію, деякі країни можуть собі дозволити називатися диктатурами чи авторитаризмами, але передбачення для України на 2023 рік цього вони мають бути або великими, як Китай, або ж багатими на нафту, як Саудівська Аравія. Але спробуйте про це написати в Росії, передбачення для України на 2023 рік спробуйте зачепити серйозні екстрасенси про Україну 2023блеми – і дістанете кулю, як Політковська, або полоній до чаю, як Литвиненко. Але що цікаво, ці інституції, створені свого часу компартією, зовсім не призначалися для самостійного існування. Сер Френсіс Бекон пояснював, що наука складається із систематичних спостережень, вимірювань і експериментів, а також формулювання, перевірки та модифікації гіпотез.

Найголовніший із них, звичайно, модернізація. Микола Рябчук: Я вас утешу: они не попадают в десятку самых демократичных и либеральных стран мира. Микола Рябчук: На этот вопрос можно ответить классической цитатой из Черчилля, о том, что демократия – это очень плохое устройство, это просто ужасное устройство, но все другие – еще хуже. Микола Рябчук: Да, это можно характеризировать и как конфликт западников и славянофилов. Микола Рябчук: Относительно Америки, то рабство они все-таки отменили. Микола Рябчук: Конечно же, беспомощный плюрализм более благоприятен для коррупции, так как там больше свобод, в частности и для воровства, так как плюрализм этот по определению – беспомощный. Так же, кстати, как и носители восточноукраинской идентичности, хотя там заметен более сильный региональный аспект. Хотя мы знаем другие образцы, где немного больше, все же, скажем так, демократических функций. Хотя бы виртуально, очень интересная лекция, я вам очень признателен, при вашей такой эрудиции, не могли бы вы раскрыть этот вопрос? Хотя бы потому, что во многих штатах сохранена смертная казнь. Если верить трактовке гороскопа Украины от Игоря Васильева, это станет возможным только после проведения выборов нового парламента во главе с президентом. Астрологический прогноз Татьяны Лукашевич касается непосредственно Украины и Российской Федерации. Делая астрологический прогноз на 2022, Тамара Глоба не говорит, когда закончится война с Украиной, но предупреждает, что следующий 2023, особенно его начало, выдастся не менее сложным.

Очевидно, подняв вопрос, что говорят известные астрологи о войне с Украиной, было бы пренебрежительно игнорировать прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсів Хаяла Алекперова по поводу спецоперации. Но кроме этого неопровержимого общего гражданского самоотождествления с Украиной, есть еще и самоотождествление с определенным культурно-цивилизационным пространством. Но политический смысл антизападничеству навязывают не они, а мошенники и демагоги – от Москвы, Минска и Киева к Тегерану, Триполи и Каракасу. Тем не менее, передбачення для України на 2023 рік и они, по обыкновению, избегают терминов диктатура или авторитаризм, представляя свои режимы как специфические формы демократии (тот же Китай или Куба) или же какие-то другие уникальные и «суверенные» формы правления. И маленькое замечание относительно того, что ни одно государство в мире сейчас себя не называет диктатурой – есть, по крайней мере, одно государство, которое называет себя демократией и диктатурой одновременно, это Китайская народная республика, где практически существует диктатура народа. Страна изменится настолько, что ранее ни одно государство не было таким» – говорит Анжела Перл. Но именно благодаря повсеместному самоотождествлению со всей Украиной это государство и держится вместе, и сепаратистские настроения в нем, за исключением Крыма, довольно незначительные. Но я пока что не вижу там особых успехов в создании сильного правового, а не просто полицейского государства. Но я считаю, что хворь следует лечить изнутри, а не извне, не с позиций антиокцидентализма.

По-третє, важливу роль відіграла промоція демократії міжнародним співтовариством, тобто розвиненими, насамперед західними країнами, котрі досягли вже певного рівня ліберальної демократії, а також міжнародними неурядовими організаціями. Ну, і по-п’яте, він згадує такий цікавий чинник, як ефект снігової кулі, тобто принцип доміно. Політичні еліти з усіх основних партій повсюдно сприймаються як корумповані, еґоцентричні та неефективні. Конкуренційні авторитарні режими падають іноді внаслідок демократичних виборів, але для цього потрібна висока мобілізація суспільства і значна перевага демократичних сил – не в 5-10 відсотків, а принаймні в 20-30. Але, як ми вже знаємо, справжні проблеми починаються після цього. Дякую також організаторам і дякую господарям цього приміщення. Для Украины, а не мысля ее как будущее сырье для пятого, шестого или седьмого распределения между геополитическими регионами. «Игорек, – пересказывает Кучме свой разговор с Бакаем Азаров, который был тогда главным сборщиком налогов Украины, – я за тебя свою жопу подставлять не буду. Потому, что, например тот же Львов, центр наибольшего речепосполитского региона Украины, – это город, где бизнесменов убивают чаще, чем в Донецке, это город, где работал известный судья Зварич и, в конце концов, это территория, на которой работает наша знаменитая некоррумпированная таможня. Я согласен с Закарией в том смысле, что, в самом деле, лучше было бы реализовать в Украине токвилевскую версию демократизации, но, честно говоря, я не вижу для этого реальных возможностей.