Відповідно до частини другої статті 404 ЦК України особа має право вимагати від власника (володільця) сусідньої земельної ділянки, а в разі необхідності – від власника (володільця) іншої земельної ділянки надання земельного сервітуту. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожен має право на безпечне для життя і здоров`я довкілля (частина перша статті 50 Конституції України). Отже, Верховний Суд вважає, кадастрова карта земельних ділянок 2023 що загальний інтерес у контролі за використанням зайнятої прибережною захисною смугою земельної ділянки за її цільовим призначенням для гарантування безпечності довкілля та непогіршення екологічної ситуації у цій справі переважає над приватним інтересом у заволодінні такою ділянкою у власність. Згідно ч. ч. 9, 10 статті 118 Земельного кодексу публічна кадастрова карта України Як знайти вільну ділянку 2023 відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Так, якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, https://solutionpartners.com.tr/blog/index.php?entryid=210665 якщо відповідно до статті 388 ЦК України майно не може бути витребуване в нього. Справедливий баланс не буде дотриманий, https://solutionpartners.com.tr/blog/index.php?entryid=210665 якщо особа-добросовісний набувач внаслідок втручання в її право власності понесе індивідуальний і надмірний тягар, зокрема, якщо їй не буде надана обґрунтована компенсація чи інший вид належного відшкодування у зв`язку з позбавленням права на майно (див. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор здійснює державну реєстрацію земельної ділянки: приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77-85 цього Порядку, зокрема, у разі розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини. Частиною третьою статті 3 ЦПК України передбачено, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, публічна кадастрова карта України 2023 розгляду і вирішення справи. Відповідно до ч.ч. 1, 2, 4, 5, 6 ст. 24 Закону №3613-VI державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

Відповідно до статті 1861 Земельного кодексу України проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру. Також відповідно до пункту 6 Порядку № 1127 у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також у разі державної реєстрації речових прав, публічна кадастрова карта України 2023 що є похідними від права власності, одночасно з державною реєстрацією права власності на таке майно заявником подається одна заява. З оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 цього Порядку, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов’язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв. 24 грудня 2021 року відповідно до рішення державного реєстратора приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дімітрової Т. Одеського міського нотаріального округу Деордієвою І. 1 укладено ще один договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Савченко С. 4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Деордієвою І.

2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Деордієвою І. 5 , у зв`язку з посвідченням приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округа Дімітровою Т. 04 серпня 2020 року на підставі рішення державного реєстратора приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Косюк О. 06 серпня 2019 року на підставі рішення державного реєстратора Вальвакова Д. 30 травня 2019 року на підставі рішення державного реєстратора Шевченка М. О. 05 серпня 2019 року згідно рішення державного реєстратора Вальвакова Д. 04 серпня 2020 року згідно рішення державного реєстратора юридичного департаменту Одеської міської ради Коломаченко К. 04 серпня 2020 року на підставі рішення державного реєстратора юридичного департаменту Одеської міської ради Гаврющенко О. ЄДРСР та відповіді на запит державного реєстратора. 07 березня 2020 року згідно рішення державного реєстратора приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Омарової В. С. Одеського нотаріального округу Деордієвою І. 10 31 липня 2013 року, та повернуто позивачам право власності на вказану квартиру. 10 31 липня 2013 року. Приморського районного суду м. Одеси від 15 січня 2018 року скасовано. 10 на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 15 січня 2018 року. 10 строк апеляційного оскарження рішення Приморського районного суду м. Одеси від 15 січня 2018 року. При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, публічна кадастрова карта України 2023 які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.